MaBeCom sys.
Gagarinova 9,
692 01, Mikulov
e-mail: info@mabecom.cz
mobil: +420 725 818 588


PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY (BPÚ)


Jedná se o bezpečnostní protismykovou úpravu (zkráceně BPÚ) povrchů vozovek. Tato úprava poskytuje díky použité technologii a kvalitnímu minerálu (v našem případě je to Korund, nebo žula), vysoké hodnoty součinitele tření a zároveň je schopna odolávat velkému dopravnímu zatížení a udržet tak velmi dobré protismykové vlastnosti povrchu vozovky po celou dobu své životnosti.

Základní funkci BPÚ je zkrácení brzdné dráhy vozidel, zvýšení stability vozidla v nebezpečných úsecích. Její doplňkovou funkcí je i optické zvýraznění nebezpečných úseků.


Zkrácená brzdná dráha
BPÚ je v podstatě abrazivum, spojené pojivem s reflexní látkou a vozovkou. Účinek abrazivní směsi na kola vozu při brždění je mimořádny.

• BPÚ zkrátí brzdnou dráhu vozidla při rychlosti 50km/h za mokra o 10m (z 33m na 23m) 

• Při 60km/h dokonce o 13,5m (ze 45m na 31,5m). 

Životnost BPÚ je závislá na stupni dopravního zatížení, kvalitě asfaltu a jeho podloží. Při průměrné intenzitě provozu může být její životnost až pět let.
Námi dodávány BPÚ je v souladu TP 213. BPÚ nepotřebuje žádnou speciální údržbu.

 
Kde je protismyková úprava vhodná? 
Před příjezdem na kruhový objezd
Před příjezdem na křižovatku
Před příjezdem na přechod pro chodce
Zastávky hromadné dopravy
Stezky pro cyklisty
Úseky se sníženou rychlostí
Nebezpečné oblouky (zatáčky)

Čeho se docílí použitím BPÚ?
Ke zkrácení brzdné dráhy vozidla
Ke zvýšení příčné stability vozidla
Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu snížením počtu a/nebo následků dopravních nehod
Zklidnění dopravy (zejména na místních komunikacích)
Zlepšení celkového estetiky veřejného prostoru - využití přírodních odstínů materiálů atd.

Produkty