MaBeCom sys.
Gagarinova 9,
692 01, Mikulov
e-mail: info@mabecom.cz
mobil: +420 725 818 588


 PROTISKLUZNÝ PŘECHOD MBC-ANTISLIP
Bezpečnost na přechodu pro chodce je důležitá nejen ve vztahu automobil - chodec. Nejen ve smyslu nebezpečí střetu vozidla s chodcem, ale i z hlediska nebezpečí uklouznutí. Doposud byly přechody pro chodce zejména za vlhka značně kluzké. Přechody jsou pak nebezpečnými zejména pro starší občany, ale i pro neopatrné děti. 

PROTISKLUZNÝ PŘECHOD MBC-ANTISLIP je velmi odolný vícevrstvý nátěr s vrstvou žulového abraziva. Pokládka probíhá dvoufázově, kdy je mezi dvě vrstvy studeného plastu aplikováno kvalitní abrazivo. Na svrchní vrstvě plastu je retroreflexní posyp balotinou, aby aplikace odpovídala požadavkům na hmoty pro vodorovné dopravní značení.


 
Navrhujeme různá řešení - kombinace zabezpečení přechodu pro chodce, přičemž nejúčinnější ochrana chodců se dosáhne využitím všech následujících možností:

Přisvětlení přechodu pro chodce svítidly s asymetrickou vyzařovací charakteristikou a bílou barvou světla (odlišnou od okolního veřejného osvětlení)

Rozpoznání aktuálního výskytu chodců (dynamická detekce) na přechodu pro chodce a v jeho těsné blízkosti, kde se chodec rozhoduje vstoupit do vozovky (detekční zóna)

Protiskluzný přechod ze studeného plastu za použití abraziva a balotina.

Bezpečnostní protismykovou úpravou před přechodem

Zapuštěnými LED návěstidly dle TP217 

  

  


Produkty