VÝSUVNÉ SLOUPKY

Slouží proti násilnému vjezdu do vyhraněných území a k ochraně cenných objektů

Výsuvné sloupy (pollery a patníky) - automatické výsuvné sloupy s integrovaným LED osvětlením včetně certifikovaných sloupů pro běžný i velmi intenzivní provoz a také manuálně ovládané a pevné sloupy.

Výsuvné sloupy jsou určeny především pro odolné zabránění násilnému vjezdu do vyhrazených území (na náměstí, do pěších a cyklistických zón,..) a k ochraně cenných objektů (obchody, autosalóny, klenotnictví, banky, ...), včetně míst s potřebou nejvyššího zabezpečení (vojenské objekty, ministerstva, ambasády ..).

Obranné elektromechanické automatické výsuvné sloupy

Primárním úkolem tohoto obranného prostředku je zabezpečit přístup do strategických vojenských objektů jako jsou vojenské objekty, velvyslanectví a ministerstva, kde je, vzhledem k jejich důležitosti, nezbytná účinná bariéra na jejich vstupu či vjezdu.

Elektromechanické automatické výsuvné sloupy

Hlavním účelem těchto typů sloupů je omezit dopravu a zabezpečit veřejná prostranství, náměstí, nemocnice, velvyslanectví a veřejné stavby (zabránit vniknutí a průjezdu)

Elektromechanické automatické výsuvné sloupy

Ekonomické a zároveň kvalitně vyrobené výsuvné sloupy, vyvinuté na základě důkladného průzkumu trhu a požadavků zákazníků.

Hydraulické automatické výsuvné sloupy pro intenzivní použití.

Hydraulické výsuvné sloupy jsou vhodné na místa s vysokým provozem až 2900 cyklů vysunutí/zasunutí za den
* Příklad zapojení
TOP